Automatizácia a robotizácia procesov pre každého

Zamestnajte digitálneho pracovníka - robota na rutinné činnosti.

 

zisti viac

Automatizuj. Implementuj. Buď efektívnejší!

rpa-flexibility
Produktivita a efektívnosť

Digitálny pracovník môže spracovávať úlohy 24/7. Odbremeňte zamestnancov od rutinných činností a podporte ich kreativitu.

rpa-flexibility
Presnosť a kvalita

Automatizácia procesov zníži chybovosť dát, čím sa zvýši kvalita Vašich procesov.

rpa-flexibility
Náklady

Nemíňajte svoje zdroje na rutinných činnostiach. Využite ich na miestach, kde ich potrebujete viac.

rpa-flexibility
Zákaznícka skúsenosť

Dosiahnite vyššiu spokojnosť zákazníkov efektívnejším spracovávaním požiadaviek.

rpa-flexibility
Analytika a bezpečnosť

Digitalizácia biznis procesov umožňuje ich lepšie meranie a optimalizáciu s vyššou mierou ochrany spracovávaných údajov.

rpa-flexibility
Škálovateľnosť a flexibilita

Vysporiadajte sa s náporom práce pomocou automatizácie procesov. Povolajte digitálnych pracovníkov kedykoľvek.

Chcete sa dozvedieť viac? Pozrite si prípadové štúdie.
Kto sme

Pomáhame organizáciám a ľuďom automatizovať procesy v digitálnom svete a zlepšiť ich konkurencieschopnosť v podnikateľskom prostredí.

Naša misia

Prinášať výhody automatizácie aj tam, kde by to vzhľadom na vysoké náklady komerčných robotických nástrojov bolo neefektívne.

Štandardy

K uspokojeniu potrieb zákazníka pristupujeme zodpovedne a aj preto používame starostlivo vybrané RPA nástroje. Individuálny prístup je samozrejmosť.

Vízia

Chceme prispieť k transformácii priemyslu na každej úrovni prostredníctvom automatizácie. Zároveň sme presvedčení, že táto zmena by mala byť dostupná pre každého.

Ako vyzerá spolupráca

1
Analýza procesu

Detailnou analýzou procesu vyhodnotíme vhodnosť vybraného kandidáta pre automatizáciu. Posúdime potenciál a komplexnosť s ohľadom na návratnosť investície.


Návrh riešenia

Na základe detailnej analýzy procesu navrhneme riešenie presne podľa potrieb klienta. Súčasťou konečného riešenia môže byť optimalizácia procesu, návrh infraštruktúry a robotického procesu.

2

3
Vývoj a implementácia

Po odsúhlasení finálneho návrhu riešenia zabezpečíme vývoj a implementáciu riešenia. Súčasťou je projektová dokumentácia riešenia.


Testovanie

Fázou testovania preveríme kvalitu dodaného riešenia a odstránime prípadné nezrovnalosti v systéme. Zároveň je tu priestor na spätnú väzbu zo strany klienta.

4

5
Kontrola a vyhodnotenie

Vyhodnotíme spracovanie úloh robotickým softvérom a odovzdáme riešenie do prevádzky. Poskytneme zaškolenie zamestnancov a odovzdáme dokumentáciu s odporúčaniami.

Loading...
success

Kontakt